Minis 4-7 Jahre Minis 4-7 Jahre
-
KIT31 / in Alfeld / ab 6 Jahre / Monatsbeitrag € 27.50

Kids ab 7 Jahre Kids ab 7 Jahre
-
KIT32 / in Alfeld / ab 7 Jahre / Monatsbeitrag € 29,50
Tanschule Schuppmann

LINE DANCE LINE DANCE
-
LDC31/ Line Dance Intermediate Club/ € 27,50 Monatsbeitrag

Tanzkreise (Erwachsene) Tanzkreise (Erwachsene)
-
TKM31/ Monatsbeitrag ab € 22,50 pro Person (M1)